Medlemskontingent

Voksne 18 år og eldre: NOK 1250,- per halvår
Ungdom 13-17 år: NOK 1125,- per halvår
Barn 8-12 år: NOK 850,- per halvår

Klubbens bankkontonummer:  3201.21.36780

Alle prisene inkluderer forsikring og medlemsavgift til Norges Kampsportforbund.

Prisene gjelder fra 11.januar 2011.
Familierabatt: NOK 100 per medlem fra og med medlem nummer to.


© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes