Om Klubben

Instruktører

Styret

Medlems Kontigent

Om Seiken Karateklubb

Sponsorer

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes