Kumite – Kamp

JAPANSK NORSK ENGELSK
Aiuchi Ikke poeng. Samtidige teknikker. No point. Simultaneously techniques.
Aka Rødt. Red.
Ao Blått. Blue.
Atenai yoni Varsel uten straff. Se chukoku. Warning without penalty. See chukoku.
Atoshi baraku Kort tid igjen. Short time left.
Chakugan Korrekt oppmerksomhet. Correct awareness/attention.
Chukoku Første advarsel i kategori 1 el. 2 uten straff. Se atenai yoni. First warning in category 1 or 2 without penalty. See atenai yoni.
Encho-sen Forlengelse av kumite. Extension of kumite.
Fukushin Hjelpedommer. Judge.
Hajime Begynn å utfør teknikkene! Start executing the techniques!
Hansoku Straff som resulterer i diskvalifisering. Penalty resulting in disqualification.
Hansoku-chui Straff hvor motstander får nihon. Penalty, giving the opponent nihon.
Hantei Dommeravgjørelse. Referee decision.
Hikiwake Uavgjort. Draw.
Ippon Ett (poeng). One (point).
Ippon-kumite Ett stegs kamptrening; ett angrep, en blokk og motangrep. One step combat exercise; one attack, block and counter attack.
Jogai Når en eller begge utøverne trår utenfor kampområdet. When one or both competitors step outside the combat area.
Jogai hansoku Diskvalifisering; motstander no kachi. Disqualification; opponent no kachi.
Jogai hansoku chui Motstanderen får nihon. Opponent gets nihon.
Jogai keikoku Motstanderen får ippon. Opponent gets ippon.
Kamae Kampstilling. Fighting stance.
Kansa Meglingsmann. Arbitrator.
Keikoku. Straff hvor motstander får ippon. Penalty, giving the opponent ippon.
Kiai Kamprop. Combat shout.
Kiken En eller begge utøverne trekker seg fra kumite. One or both competitors back out from kumite.
Kime Fokus. Focus.
Kumite Kamp (egentlig «å møte hender»). Fighting/combat.
Maai Feil avstand; for langt fra motstander. Wrong distance; too far away from opponent.
Make Taper. Looser.
Mienai Signal om ikke å ha sett en poenggivende teknikk. Sign for not having seen a scoring technique.
Mubobi Advarsel for manglende respekt for sin egen sikkerhet. Warning for lack of respect for own safety.
Nihon To (poeng). Two (points).
No kachi Vinner. Winner.
Nukemas Teknikken bommet el. Skrenset. Technique failed.
Ren raku ichi Komb. nr. 1: ett skritt – tatezuki jodan – shuto gyaku uchi komi chudan – tilbake ett skritt – shuto oi uke. Comb. no. 1: one step – tatezuki jodan – shuto gyaku uchi komi chudan – on step back – shuto oi uke.
Ren raku ni Komb. nr. 2: Sleid fram med framre fot – seiken gyakuzuki chudan – shuto oi uchi komi chudan – sleid tilbake med framre fot og blokker samtidig shuto oi uke. Comb. no. 2: slide forward with front leg – seiken gyakuzuki chudan – shuto oi uchi komi chudan – slide back with front leg and block simultaneously shuto oi uke.
Ren raku san Komb. nr. 3: sleid fram med framre fot – seiken oi ago uchi jodan og trekk samtidig inn bakre fot – shuto gyaku uchi komi chudan – skyv tilbake bakre fot – shuto oi uke og trekk samtidig tilbake framre fot. Comb. no. 3: slide forward with front leg – seiken oi ago uchi jodan and simultaneously pull in back leg – shuto gyaku uchi komi chudan – push back back leg – shuto oi uke and simultaneously pull back front leg.
Ren raku shi Komb. nr. 4: mae geri chusoku chudan med bakre fot – resten som komb. nr. 1. Comb. no. 4: mae geri chusoku chudan with back leg – rest as in comb. no. 1.
Ren raku go Komb. nr. 5: Hopp inn i mae geri chusoku chudan med framre fot – resten som komb. nr. 2. Comb. no. 5: Jump in and kick mae geri chusoku chudan with front leg – rest as in comb. no. 2.
Sanbon Tre (poeng). Three (points).
Shikkaku Straff som resulterer i utvisning fra stevnet. Penalty resulting in expulsion from the competition.
Shiro Hvitt. White.
Shitei Obligatorisk. Mandatory.
Shobu hajime Start kumite. Start kumite.
Shobu sanbon hajime Start encho-sen. Start encho-sen.
Shugo Innkalling av fukushin. Summon a fukushin.
Shushin Kampdommer. Referee.
Tokui Valgfri. Optional.
Torimasen Ikke poenggivende teknikk. No scoring technique.
Tsuzukete Fortsett. Continue.
Tsuzukete hajime Start kumite igjen. Start kumite again.
Ukemas Feil avstand; for tett. Wrong distance; too close.
Yame Stopp. Stop.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes