Kata – Bevegelsesmønster

JAPANSK NORSK ENGELSK
Bunkai Nedbryting og analyse av karateteknikker, for eksempel i kata. Forståelse for teknikkene. Breake down and analyzing karate techniques, e.g. in kata. Understanding of the techniques.
Chakugan Korrekt oppmerksomhet. Correct awareness/attention.
Hajime Begynn å utfør teknikkene! Start executing the techniques!
Hara Korrekt spenning i magen. Correct abdomen tension.
Kata Grunnleggende karate-teknikker satt sammen i et bevegelsesmønster. Basic karate techniques exercise patterns.
Kiai Kamprop. Combat shout.
Kime Fokus. Focus.
Mogore Uten telling. Without counting.
Naore Tilbake til yoi-dachi. Back to yoi-dachi.
Sanchin Den eldste av alle kjente kata-former som fokuserer på tre kamper/faser; sjel, sinn og kropp. The oldest known kata, emphasizing three combats/phases; soul, mind and body.
Tensho-kata En myk kata med sakte håndbevegelser, sterke muskelsammentrekninger kombinert med ibuki. A soft kata with slow hand movements, strong muscular contractions combined with ibuki.
Tokui Valgfri. Optional.
Yame Stopp. Stop.
Yasume Tre av. Dismiss.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes