Generelle begreper


JAPANSK NORSK ENGELSK
Arigato Takk. Thank you.
Budo Felles betegnelse på kampformer. Joint designation of fighting forms/styles.
Dan Grad, nivå; svartbeltegrad. Level; black belt grade.
Do Vei.  Bevegelse, aktivitet. Road. Movement, activity.
Dojo Treningshall; sted for studie av karate-do. Training hall; the place were you study karate-do.
Gasshuku Treningsleir. Training camp.
Gi Hvit treningsdrakt. Hvitt for å symbolisere renheten hos karate-ka. White sweat suit. White to symbolize the purity of the karate-ka.
Hachimaki Pannebånd. Brow band.
Ka Person, for eksempel karate-utøver. Person, e.g. karate-ka.
Kai Forbund, sammenslutning. Union, association.
Kan Klubb. Club.
Karate Tom hand. Empty hand.
Karate-do Karate «vei» eller karate sport. The way of karate, or karate sport.
Karate-gi Karate drakt. Karate sweat suit.
Karate-ka Karate-utøver; en person som trener karate. Karate A person training karate.
Kyu Trinn; elevgrad innen karate. Step; karate student grade.
Mokuso Meditasjon; reduksjon (helst opphør) av tankevirksomheten. Meditation; to relax your mind.
Nidan Svart belte 2. grad. Black belt 2. grade.
Obi Belte. Belt.
Osu Hilsingsord, eller bekreftelse på en beskjed. A greeting, or a message response.
Otagai-ni-rei Bukking for karate-ka. Hilsing til hverandre. Bowing for the karate-ka.
Rei Et bukk for å vise respekt for hverandre. A bow, to show respect for each other.
Ryu En skole eller metode for nedtegnelse av kampteknikker, kampfilosofi og hemmeligheter, for eksempel Shukokai-ryu. A school or methodology registrating fighting techniques, philosophy and secrets, e.g. Shukokai-ryu.
Sensei Lærer/instruktør, overordnet, karate-mester. Instructor, superior, karate master.
Sensei-ni-rei Bukk mot sensei. Bow to sensei.
Shodan Svart belte 1. grad. Black belt 1. grade.
Shukokai En organisasjon hvor folk med radikale ideer om karate kan møtes for felles studie og utvikling av ideer («den hurtigste vei»). Karate-do basert på fysiske lover og prinsipper. An organization where persons with radical ideas about karate may meet for common study and development of ideas («the fastest way»). Karate-do based on physical laws and principles.
Tameshi-wari Knuseteknikk (murstein, tre, is osv.). Breaking technique (bricks, tree, ice, etc.).
Wakata Forstått? Is this understood?
W.U.K.O. Verdenssammenslutning av karateorganisasjoner. World Union of Karate Organisations.
Ya Pil. Arrow.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes