Om Shukokai

Karate er delt inn i forskjellige stilarter. Årsaken til dette er at de japanske mesterene har gått egne veier og dannet sine skoler. Seiken karateklubb representerer en stilart som heter Shukokai. Shukokai har blitt videreutviklet av en japaner ved navn Shigeru Kimura helt til hans uventede død i 1995, 54 år gammel. Kimura var på årlig besøk i Norge for å spre kunnskaper om sin karatestil. Etter Kimuras død har organisasjonen blitt ledet av 4 instruktører med 8 DAN.

Litt historiske fakta om stilarten:
Shukokai er en karatestil grunnlagt av Chojiro Tani i 1948. Stilen baserer seg på matematiske og fysiske prinsipper. Opprinnelig het den «Tani ha shito ryu». Shukokai betyr «veien for alle». Tani var en av de beste elevene til Kenwa Mabuni, grunnleggeren av Shito Ryu. Shukokai er en undergruppe av Shito Ryu, men teknikkene er annerledes. Shukokai er en progressiv stil som alltid søker en høyere standard av fullkommenhet.

På bildet ser du Sensei Kimura og Sensei Tani.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes