Bevegelser


JAPANSK NORSK ENGELSK
Ante Skift til den andre siden. Change side.
Age Oppover. Upward.
Hidari Venstre. Left.
Ibuki Trekk pusten rolig inn gjennom nasen og dypt ned i magen og pust kraftig ut idet du spenner mellomgolvet og magemuskulaturen. Inhale quietly and deep through the nose with your stomac, and exhale powerful as you tense your abdomen.
Mawashi Sirkel/bue. Circular arc.
Mawate Vend 180 grader. Turn around 180 degrees.
Migi Høyre. Right.
Moto-no-ichi Ifm. å sitte ned i el. reise seg opp fra seiza. Tilbake til yoi-dachi. Connected to sitting down or raising from seiza. Back to yoi-dachi.
Soto Utsiden, utvendig; fra utsiden og innover. Outside; outside-in.
Tate Vertikalt. Vertical.
Uchi Innsiden, innvendig; fra innsiden og utover. Støt. Inside; inside-out.Thrust.
Ura Baklengs, dvs. 360 graders vending. Backward, i.e. 360 degrees turn.
Ushiro Bakover. Backwards.
Yoko Side. Side.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes