Alfabetisk ordliste

 

JAPANSK NORSK ENGELSK
Ante Skift til den andre siden. Change side.
Age Oppover. Upward.
Ago Hake. Chin.
Ago-uchi Snappslag mot haken. Snap punch to chin.
Aiuchi Ikke poeng. Samtidige teknikker. No point. Simultaneously techniques.
Aka Rødt. Red.
Ao Blått. Blue.
Arigato Takk. Thank you.
Ashi Fot, bein. Foot, leg.
Ashi-barai Feiing med foten. Footsweep.
Ate Støt. Thrust.
Atenai yoni Varsel uten straff. Se chukoku. Warning without penalty. See chukoku.
Atoshi baraku Kort tid igjen. Short time left.
Barai Blokkering. Blocking.
Budo Felles betegnelse på kampformer. Joint designation of fighting forms/styles.
Bunkai Nedbryting og analyse av karateteknikker, for eksempel i kata. Forståelse for teknikkene. Breake down and analyzing karate techniques, e.g. in kata. Understanding of the techniques.
Chakugan Korrekt oppmerksomhet. Correct awareness/attention.
Chudan Mot midten (magen). Against the stomach.
Chudan-zuki Slag mot mageregionen. Punch against the stomach area.
Chukoku Første advarsel i kategori 1 el. 2 uten straff. Se atenai yoni. First warning in category 1 or 2 without penalty. See atenai yoni.
Chusoku Fot- eller tåballer. Ball of the foot.
Dachi Stilling. Stance.
Dan Grad, nivå; sortbeltegrad. Level; black belt grade.
Do Vei.  Bevegelse, aktivitet. Road. Movement, activity.
Dojo Treningshall; sted for studie av karate-do. Training hall; the place were you study karate-do.
Encho-sen Forlengelse av kumite. Extension of kumite.
Fukushin Hjelpedommer. Judge.
Ganmen Ansikt. Face.
Gasshuku Treningsleir. Training camp.
Gedan Kroppsregion nedenfor beltestedet. Body area below the belt.
Gedan-barai Nedadgående blokk. Declining block.
Geri Spark. Kick.
Gi Hvit treningsdrakt. Hvitt for å symbolisere renheten hos karate-ka. White sweat suit. White to symbolize the purity of the karate-ka.
Go Fem. Five.
Gyaku-zuki Slag motsatt framre fot. Punch opposite to front foot.
Hachi Åtte. Eight.
Hachimaki Pannebånd. Brow band.
Haishu Håndbaken. Back of the hand.
Haisoku Vristen. Instep.
Haisoku-dachi Samlede parallelle føtter (hilsestilling). Feet together and parallel (bow stance).
Haito Området mellom tommel- og pekefingerrot. Area between the root of the tumb and forefinger.
Hajime Begynn å utfør teknikkene! Start executing the techniques!
Hansoku Straff som resulterer i diskvalifisering. Penalty resulting in disqualification.
Hansoku-chui Straff hvor motstander får nihon. Penalty, giving the opponent nihon.
Hantei Dommeravgjørelse. Referee decision.
Hara Korrekt spenning i magen. Correct abdomen tension.
Heiko-dachi Parallelle føtter i skulderbredde. Parallel feet shoulder width.
Hidari Venstre. Left.
Hiji-ate Albuestøt. Kalles også empi-uchi. Elbow thrust. Also called empi-uchi.
Hiki-te Tilbaketrukken arm. Knyttneven plassert mellom armhule og hofte. Withdrawn arm. Fist placed under the armpit.
Hikiwake Uavgjort. Draw.
Hiza-geri Knespark. Kick with the knee.
Ibuki Trekk pusten rolig inn gjennom nasen og dypt ned i magen og pust kraftig ut idet du spenner mellomgolvet og magemuskulaturen. Inhale quietly and deep through the nose with your stomac, and exhale powerful as you tense your abdomen.
Ippon Ett (poeng). One (point).
Ippon-kumite Ett stegs kamptrening; ett angrep, en blokk og motangrep. One step combat exercise; one attack, block and counter attack.
Ichi En.. One.
Jodan Høyt nivå, dvs. over kragebeinet (mot hoderegionen). High level, i.e. above the collar bone (against head).
Jodan-uke Høy blokk. High block.
Jogai Når en eller begge utøverne trår utenfor kampområdet. When one or both competitors step outside the combat area.
Jogai hansoku Diskvalifisering; motstander no kachi. Disqualification; opponent no kachi.
Jogai hansoku chui Motstanderen får nihon. Opponent gets nihon.
Jogai keikoku Motstanderen får ippon. Opponent gets ippon.
Ju Ti. Ten.
Ju-ichi Elleve. Eleven.
Juji-uke Blokkering med armene I kryss. Block with arms crossed.
Jun-zuki Oi-zuki til siden, f.eks. I shiko-dachi. Oi-zuki to the side, e.g. in shiko-dachi.
Ka Person, for eksempel karate-utøver. Person, e.g. karate-ka.
Kai Forbund, sammenslutning. Union, association.
Kakato Hæl. Heal.
Kakato-geri Hælspark. Kick with the heal.
Kake-dachi Krokstilling; beina krysset ved ankelen. Hook stance; legs crossed at the ankle.
Kake-geri Krokspark fra innsiden og utover med chusoku eller kakato (nedsparkingsteknikk).  Også kalt ura mawashi-geri. Hook kick inside-out with chusoku or kakato (knock down technique).  Also called ura mawashi-geri.
Kamae Kampstilling. Fighting stance.
Kan Klubb. Club.
Kansa Meglingsmann. Arbitrator.
Kansetsu-geri Spark mot kneleddet. Kick against the knee joint.
Karate Tom hand. Empty hand.
Karate-do Karate «vei» eller karate sport. The way of karate, or karate sport.
Karate-gi Karate drakt. Karate sweat suit.
Karate-ka Karate-utøver; en person som trener karate. Karate A person training karate.
Kata Grunnleggende karate-teknikker satt sammen i et bevegelsesmønster. Basic karate techniques exercise patterns.
Keage Snappspark. Snap kick.
Keikoku. Straff hvor motstander får ippon. Penalty, giving the opponent ippon.
Kiai Kamprop. Combat shout.
Kihon Grunnleggende karate-teknikker. Basic karate techniques.
Kiken En eller begge utøverne trekker seg fra kumite. One or both competitors back out from kumite.
Kime Fokus. Focus.
Kin-geri Skrittspark med heisoku. Kick with heisoku to the groin.
Koken Oversiden av det bøydde håndleddet. Upper side of bend wrist.
Kokutsu-dachi Bakoverlenende stilling. Back leaning stance.
Kote Underarm.  
Ku Ni. Nine.
Kumite Kamp (egentlig «å møte hender»). Fighting/combat.
Kyu Trinn; elevgrad innen karate. Step; karate student grade.
Maai Feil avstand; for langt fra motstander. Wrong distance; too far away from opponent.
Mae Front, forfra. Front, forward.
Mae-keage Jodan snappspark framover med chosuko og med strakt bein og utstrekt fot. Front snap kick to jodan with chusoku, and with straight leg and instep stretched.
Make Taper. Looser.
Mawashi Sirkel/bue. Circular arc.
Mawashi-geri Rundbuespark Roundhouse kick.
Mawate Vend 180 grader. Turn around 180 degrees.
Mienai Signal om ikke å ha sett en poenggivende teknikk. Sign for not having seen a scoring technique.
Migi Høyre. Right.
Mogore Uten telling. Without counting.
Mokuso Meditasjon; reduksjon (helst opphør) av tankevirksomheten. Meditation; to relax your mind.
Morote tsuki To-hånds slag. Begge knyttnever ved siden av hverandre. Tsuki with two hands. Both fists together.
Morote-uke To-hånds uchi-uke. Uchi-uke with two hands.
Mubobi Advarsel for manglende respekt for sin egen sikkerhet. Warning for lack of respect for own safety.
Musubi-dachi Hælene sammen og føttene 45 grader til siden.  Brukes ifm. Rei. Heals together and feet 90 degreeds apart. Used in connection with rei.
Moto-no-ichi Ifm. Å sitte ned i el. Reise seg opp fra seiza. Tilbake til yoi-dachi. Connected to sitting down or raising from seiza. Back to yoi-dachi.
Nakayubi-ippon-ken Slag med langfingerens 2. ledd (knyttet hånd).  Også kalt nakadaka-ken. Punch with long fingers 2. joint (clenched fist).  Also called nakadaka-ken.
Naore Tilbake til yoi-dachi. Back to yoi-dachi.
Neko-ashi-dachi Kattebenstilling (defensivt). Cat stance (defensive).
Ni To. Two.
Nidan Svart belte 2. grad. Black belt 2. grade.
Nihon To (poeng). Two (points).
Nihon-nukite Stikk med peke- og langfingertuppene. Stab with fore and longfinger tips. 
No kachi Vinner. Winner.
Nukemas Teknikken bommet el. Skrenset.  Technique failed.
Obi Belte. Belt.
Oi-zuki Frontslag fra samme side som framre fot. Front punch to same side as the front foot.
Oroshi-kakato-geri Høyt nedadgående hælspark, uchi eller soto. High downward kick with heal, uchi or soto.
Osu Hilsingsord, eller bekreftelse på en beskjed. A greeting, or a message response.
Otagai-ni-rei Bukking for karate-ka. Hilsing til hverandre. Bowing for the karate-ka.
Rei Et bukk for å vise respekt for hverandre. A bow, to show respect for each other.
Ren raku ichi Komb. nr. 1: ett skritt – tatezuki jodan – shuto gyaku uchi komi chudan – tilbake ett skritt – shuto oi uke. Comb. no. 1: one step – tatezuki jodan – shuto gyaku uchi komi chudan – on step back – shuto oi uke.
Ren raku ni Komb. nr. 2: sleid fram med framre fot – seiken gyakuzuki chudan – shuto oi uchi komi chudan – sleid tilbake med framre fot og blokker samtidig shuto oi uke. Comb. no. 2: slide forward with front leg – seiken gyakuzuki chudan – shuto oi uchi komi chudan – slide back with front leg and block simultaneously shuto oi uke.
Ren raku san Komb. nr. 3: sleid fram med framre fot – seiken oi ago uchi jodan og trekk samtidig inn bakre fot – shuto gyaku uchi komi chudan – skyv tilbake bakre fot – shuto oi uke og trekk samtidig tilbake framre fot. Comb. no. 3: slide forward with front leg – seiken oi ago uchi jodan and simultaneously pull in back leg – shuto gyaku uchi komi chudan – push back back leg – shuto oi uke and simultaneously pull back front leg.
Ren raku shi Komb. nr. 4: ett skritt med mae geri chusoku chudan med bakre fot – resten som komb. nr. 1. Comb. no. 4: one step and do mae geri chusoku chudan with back leg – rest as in comb. no. 1.
Roku Seks. Six.
Ryu En skole eller metode for nedtegnelse av kampteknikker, kampfilosofi og hemmeligheter, for eksempel Shukokai-ryu. A school or methodology registrating fighting techniques, philosophy and secrets, e.g. Shukokai-ryu.
San Tre. Three.
Sanbon Tre (poeng). Three (points).
Sanchin Den eldste av alle kjente kata-former som fokuserer på tre kamper/faser; sjel, sinn og kropp. The oldest known kata, emphasizing three combats/phases; soul, mind and body.
Sanchin-dachi Timeglass-stilling eller stilling i tre faser. Hourglass stance, or three phase stance.
Seiken Knyttneve; peke- og langfingerknokenes framside. Fist; forfinger and midle finger knuckles.
Seiza Hvilestilling på kne. Relax position on your knees.
Sensei Lærer/instruktør, overordnet, karate-mester. Instructor, superior, karate master.
Sensei-ni-rei Bukk mot sensei. Bow to sensei.
Shi Fire. Four.
Shichi Sju. Seven.
Shikkaku Straff som resulterer i utvisning fra stevnet. Penalty resulting in expulsion from the competition.
Shiko-dachi Ridestilling; føttene 45 grader til siden. Horse stance; feet 45 degrees to the side.
Shiro Hvitt. White.
Shita-zuki Krokslag med ura-zuki. Hook-punch with ura-zuki.
Shitei Obligatorisk. Mandatory.
Shobu hajime Start kumite. Start kumite.
Shobu sanbon hajime Start encho-sen. Start encho-sen.
Shodan Svart belte 1. grad. Black belt 1. grade.
Shotei Håndballe. Palm of the hand.
Shugo Innkalling av fukushin. Summon a fukushin.
Shukokai En organisasjon hvor folk med radikale ideer om karate kan møtes for felles studie og utvikling av ideer («den hurtigste vei»). Karate-do basert på fysiske lover og prinsipper. An organization where persons with radical ideas about karate may meet for common study and development of ideas («the fastest way»). Karate-do based on physical laws and principles.
Shushin Kampdommer. Referee.
Shuto Håndkanten (lillefingersiden). Edge of the hand (little finger side).
Shuto-uke Shuto-blokk. Block with shuto.
Sokuto Ytre fotkant. Edge of the foot (little toe side).
Soto Utsiden, utvendig; fra utsiden og innover. Outside; outside-in.
Soto-keage Snappspark til jodan fra utsiden og innover med teisoku. Snap kick jodan outside-in with teisoku.
Soto-uke Blokk fra utsiden og innover. Outside-in block.
Tameshi-wari Knuseteknikk (murstein, tre, is osv.). Breaking technique (bricks, tree, ice, etc.).
Tate Vertikalt. Vertical.
Tate-zuki Slag vridd 90 grader i forhold til seiken-zuki, dvs. tettsui ned. Punch in 90 degrees to seiken-zuki, i.e. tettsui turned downwards.
Te Hånd. Hand.
Teisoku Fotsålen. Sole of the foot.
Tensho-kata En myk kata med sakte håndbevegelser, sterke muskelsammentrekninger kombinert med ibuki. A soft kata with slow hand movements, strong muscular contractions combined with ibuki.
Tettsui «Jernhammer». Slag med knyttet  no fra lillefingersiden. «Iron fist». Clenched fist punch from little finger side.
Tobi-geri Flyvende sparketeknikker. Flying kick techniques.
Toho-uke Gripetak. Grip.
Tokui Valgfri. Optional.
Torimasen Ikke poenggivende teknikk. No scoring technique.
Tsuki Karateslag. Karate punch.
Tsuru-ashi-dachi Tranebenstilling (stående på en fot). Crane stance (standing  none foot).
Tsuzukete Fortsett. Continue.
Tsuzukete hajime Start kumite igjen. Start kumite again.
Uchi Innsiden, innvendig; fra innsiden og utover. Støt. Inside; inside-out.Thrust.
Uchi-hachiji-dachi    
Uchi-keage Snappspark til jodan fra innsiden og utover med haisoku. Snap kick jodan inside-out with haisoku.
Uchi-uke Blokk fra innsiden og utover. Inside-out block.
Uke Blokkering. Block.
Ukemas Feil avstand; for tett. Wrong distance; too close.
Ura Baklengs, dvs. 360 graders vending. Backward, i.e. 360 degrees turn.
Uraken Omvendt knok; oversiden av peke- og langfingerknoken. Inverted knuckle; upper side of fore and long finger knuckle.
Ushiro Bakover. Backwards.
Wakata Forstått? Is this understood?
W.U.K.O. Verdenssammenslutning av karateorganisasjoner. World Union of Karate Organisations.
Ya Pil. Arrow.
Yama-zuki Dobbeltslag parallelt, jodan/chudan. Double punch in parallel, jodan/chudan.
Yame Stopp. Stop.
Yasume Tre av. Dismiss.
Yoi Vær klar! Be ready!
Yoi-dachi Klarstilling. Be redy stance.
Yoko Side. Side.
Yoko-geri Spark mot siden med sokuto. Kick to the side with sokuto.
Yoko-keage Oppadgående strakt sidespark med sokuto. Upward straight kick to the side with sokuto.
Yonhon-nukite Stikk med fire fingerspissene. Stab with four fingertips. 
Zenkutsu-dachi Framoverlendende stilling; bøyd frontben og strakt bakre ben. Forward leaning stance; bent front leg and straight back leg.
© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes