Karateterminologi

 

Alfabetisk Ordliste

Bevegelser

Generelle Begreper

Kata – Bevegelsesmønster

Kihon – Grunnteknikker:

Kroppsdeler

Kumite – kamp

Uttalelse, telling, referanser

VARDEHEI, Inge B. Karateterminologi: Definisjoner, uttalelse og telling. Seiken karateklubb MKSI MNKF MNIF. Sandnes: IBV, 2008. UDK 802:796.853.26KSI.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes