5. kyu – elevgrad, blått belte

Stillinger Slag Spark Blokker Kata Kumite
Uraken oroshi ganmen uchi Yoko geri chudan Hiji uke chudan Pinan sandan Ren raku 5
Uraken sayu uchi jodan Yoko geri jodan Ippon (med timing)
Gyaku ushiro seikenzuki jodan
Tettsui sayu uchi chudan
Ushiro hiji-ate chudan
Uraken sayu uchi chudan

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes