Rettledning for søknad om politiattest

Krav om politiattest i Seiken karateklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 2008-03-10 at vi må ha politiattest som dokumentasjon på at ingen av våre instruktører har misbrukt barn seksuelt. Vedtaket gjelder for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige under 18 år eller mennesker med utviklingshemming. Vedtaket trer i kraft 2009-01-01.

I Seiken karateklubb blir vedtaket håndtert på følgende måte:

Alle som utfører oppgaver for Seiken karateklubb, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal søke om politiattest.

Dette gjøres i samarbeid med myndighetskoordinator:
Inge B. Vardehei
e-post: ibv(at)online(pkt)no
telefon: 482 28 651

eller hans stedfortreder; assisterende myndighetskoordinator:
Kjell O. L. Sivertsen.
e-post: norske(at)online(pkt)no
telefon: 916 62 567

Begge representanter har taushetsplikt overfor den søknaden gjelder for, i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder bare opplysninger om den søknaden gjelder for er dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Seiken karateklubb har ikke anledning til å be den søknaden gjelder for om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av Seiken karateklubb og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Myndighetskoordinator sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Seiken karateklubb.

3: Den søknaden gjelder for, skal vise sin politiattest til myndighetskoordinator. Seiken karateklubb skal ikke lagre attesten, men kun se gjennom den.

En som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Seiken karateklubb

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes