Arkiv for oktober 2010

KSI-kompendium Både norsk og engelsk utgave av KSI-kompendiet er nå 100% ferdigstilte. Her er utdrag fra innledningen: Beskrivelsene er basert på notater fra gasshuku-er i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland, Sveits, Portugal, Sør-Afrika og USA gjennom perioden fra 1998 til 2009. Det er lagt størst vekt på at innholdet i det vesentlige skal beskrive generelle prinsipper ved utførelse av teknikkene. Omfanget definerer på en klar måte hvordan teknikkene blir kontrollert både mentalt og fysisk i alle faser av utførelsen; i logisk sekvens fra et statisk utgangspunkt, gjennom den dynamiske fasen til det endelige trefføyeblikket.

KSI-kompendiet er til salgs for NOK 200. Oppgi navn, postadresse og e-mail til ibv@online.no dersom du er interessert i å kjøpe det, så får du det tilsendt (e-fil eller innbundet) mot forhåndsbetaling til bankkontonr. 0537.35.39483.

Comments Ingen kommentarer »

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes